Miksi brändin rakentaminen on tärkeää?

Brand strategy

Brändin rakentaminen on yritykselle olennaista. Sen avulla yritykselle annetaan kasvot ja luonne, ajatus, periaatteet ja tyyli. Brändiin kuuluu kaikki se, mitä yritys on. Se on käytännössä yrityksen identiteetti.

Aloittelevan yrityksen on hyvä alkaa rakentamaan brändiään heti alussa, jo ennen palveluiden tai tuotteiden myyntiä, sillä sitä on vaikeampi muokata myöhemmin. Ja jos brändi on tullut jo tutuksi asiakkaille, sitä ei ole hyvä muuttaa kesken kaiken.

Brändin rakentamisen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa, sillä se vaikuttaa käytännössä kaikkeen. Vaikka yrityksen myynti ja menestys nojautuisikin esimerkiksi tiettyihin tuotteisiin, ei pelkkä niihin panostaminen riitä. Menestyvällä yrityksellä on brändi, jolla se palvelee asiakkaitaan tasalaatuisesti ja kriteeriensä mukaisesti.

Hyvällä brändillä asiakasluottamusta

Kun yrityksen brändi on mietitty huolellisesti, auttaa se luomaan tietynlaista luottamusta asiakkaiden kanssa. Asiakas tavallaan sitoutuu tietynlaiseen brändiin ja valitsee jatkossakin itselleen tutun vaihtoehdon. Vakaa brändi viestii asiakkaalle, että yritys on luotettava ja vakaa.

Kun asiakas on ikään kuin tutustunut sille alunperin esiteltyyn brändiin, voi yhtäkkinen brändimuutos nostattaa asiakkaassa kysymyksiä. Onko yritys sama? Ovatko sen tuotteet enää samoja? Mikä muu on muuttunut, raaka-aineet, materiaalit?

Kun brändi luodaan huolellisesti, sitä ei kannata muuttaa heppoisin perustein. Tämä on yksi syistä, miksi brändäykseen kannattaa panostaa. Uuden yrityksen on mahdollista tilata brändäys ulkopuoliselta osaajalta. Yhdessä hänen kanssaan voidaan käydä läpi kaikki brändissä huomioitavat asiat.

Hyvän vaikutelman tehnyt yritys saa todennäköisesti asiakkaansa palaamaan ja jopa suosittelemaan sitä muille. Pitkäaikaiset asiakkaat ovat yritykselle tärkeitä. 

Kilpailukykyisellä yrityksellä kilpailukykyinen brändi

Yrityksen kuin yrityksen tulisi pyrkiä olemaan kilpailukykyinen. Hyvin luotu brändi auttaa tässä. Tämä on yksi tärkeistä kulmakivistä, kun kilpailijoista halutaan erottua edukseen. Asiakkaat näkevät yrityksistä aluksi päällisin puolin brändin tietyt osat, kuten sen visuaalisen ilmeen, verkkosivut ja mainokset.

Vasta tuotteita tai palveluja testanneet pystyvät muodostamaan täyden mielipiteensä yrityksestä. Ennen tätä kaikki riippuu täysin siitä, miten yritys itsensä esittelee. Asiakashankinnassa on tärkeä huomioida hyvä ensivaikutelma.

Myös yleinen läsnäolo ja tavoitettavuus on tärkeää asiakkaiden näkökulmasta. Moni yritys on tavoitettavissa sosiaalisessa mediassa, jossa myös monet asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat ovat.

Esimerkiksi rahapelit netissä kilpailevat keskenään ja pelisivustot yleensä listaavat pelejään näyttämällä pelit pieninä kuvakkeina. Tässä vaiheessa asiakas näkee vasta pelin nimen ja visuaalisen ilmeen, jonka perusteella hän voi tehdä valintansa. Sama koskee monia muitakin palveluja.

Yrityksen brändistä olisi hyvä huokua asiakaslähtöisyys, avoimuus ja laatu. Jo ruokakaupassa on havaittu, että ihmiset tekevät ostopäätöksiään eri tuotteiden ulkonäön perusteella. Jos tietystä paketista tulee mielikuva halvasta tuotteesta, voi asiakas tehdä päätelmän ostaa tai jättää ostamatta. Jos tuotteen ulkoasuun ja pakkaukseen on selvästi nähty vaivaa ja tuote vaikuttaa katsottaessa ja käsin kosketeltaessa laadukkaalta, asiakas tekee tästäkin päätelmiä.

Samaa ajatustapaa voi ajatella yrityksen brändin suunnittelussa. Halutaanko luoda mielikuva, että yritys olisi laadukkaampi tai edullisempi kuin muut kilpailijat?

Kun brändistä huokuu esimerkiksi tietynlainen, erittäin korkea laatu ja ammattitaito, houkuttelee tämä tietynlaisia asiakkaita luokseen. Asiakas voi esimerkiksi olla valmis maksamaan korkeampia hintoja, jos palvelu tai tuote ostetaan niinsanotusti korkeamman laadun yritykseltä. Hyvä brändi houkuttelee jo etäältä tutustumaan.

Brändin suhteen ei kannata unohtaa myös asiakaspalvelun laatua. Henkilöstö on hyvä kouluttaa palvelemaan asiakkaita yrityksen periaatteiden mukaisesti. Jos kyseessä on isompi ketju, on tärkeää, että kaikissa toimipisteissä toimitaan samoin. Tämä viestittää asiakkaalle varmuutta ja tasalaatua.

Brändillä tavoitetaan tietty kohderyhmä

Brändin avulla on mahdollista tavoittaa tietty kohderyhmä. Jokaisella yrityksellä, tuotteella tai palvelulla on lähtökohtaisesti oma ihanneasiakkaansa. Esimerkiksi kosmetiikkamyyjällä ihanneasiakas voisi olla hyvätuloinen, varttuneempi henkilö, joka haluaa huolehtia ihostaan. Toisaalta makeisia tai virvoitusjuomia valmistavan yrityksen kohderyhmää voisi olla esimerkiksi nuoret ja nuoret aikuiset.

Kun brändiä lähdetään rakentamaan, onkin hyvä pysähtyä analysoimaan omaa ihanneasiakasta. Voidaan esimerkiksi miettiä, millaisia arvoja nuoret aikuiset voisivat yleisesti arvostaa. Tai millainen yrityksen visuaalinen ilme houkuttelisi tiettyyn kohderyhmään kuuluvia?

Kun brändi on ajateltu loppuun saakka ja sen luomiseen on annettu riittävästi aikaa, voidaan sillä maksimoida asiakkaiden tavoitettavuus, tuotteiden ja palveluiden houkuttelevuus ja ylipäätään menestyminen.

Jaa tämä artikkeli