Brändi identiteetti

Brändi identiteetti

Tiedetään, että ihmisillä on identiteettinsä, mutta myös yrityksillä on omansa. Tätä kutsutaan brändi-identiteetiksi. Se antaa yritykselle niinsanotun henkilöllisyyden, josta se tunnetaan. Yritys erottuu muista sen brändi-identiteetillä.

Yrityksen brändi-identiteettiin kuuluu paljon muutakin kuin vain logo ja värimaailma. Se on kokonaisvaltainen kuva yrityksestä ja sen arvoista. Asiakas saa yrityksen palvelun myötä tietynlaisen kokemuksen, joka määrittelee pitkälti, tuleeko hänestä palaava asiakas.

Kun mietitään erilaisten yritysten brändejä, mieleen tulee varmasti heti muutamia. On mielenkiintoista miettiä, millaisia esimerkiksi tiettyjen ravintoloiden tai myymälöiden brändi-identiteetit oikein ovat. Mikä niissä vetää puoleensa? Esimerkiksi huvipuisto, nettikasino tai sisäleikkipuisto tuo jo visuaalisella ilmeellään tietynlaista mielikuvaa yrityksestä, kun taas esimerkiksi lakitoimistoilla voi olla toisenlainen lähestymistapa brändin luomisessa.

Brändi-identiteettiin kuuluvia asioita

Yrityksen brändi-identiteetti heijastaa kaikkea sitä, mitä yritys on ja mitä se haluaa asiakkailleen viestittää. Toki ehkä päällimmäisenä näkyy usein yrityksen logo ja visuaalinen ilme, mutta tämä ei ole kaikki kaikessa. Visuaalisuus kuitenkin antaa asiakkaille ensivaikutelman.

Kun asiakas asioi yrityksessä ensimmäistä kertaa, hänelle jää kuva siitä, millaista palvelua hän yritykseltä sai. Jos kokemus on positiivinen, visuaalinen ilme auttaa muodostamaan kokonaiskuvaa, joka jää asiakkaan mieleen. Niinpä pelkkä taidokkaasti luotu ilme ei riitä. Jos taas kokemus on ollut negatiivinen, asiakas todennäköisesti yhdistää negatiivisen kokemuksen myöhemminkin nähdessään yrityksen visuaalista grafiikkaa jossain. Niinpä kokemus ja visuaalisuus liittyvät vahvasti yhteen.

Brändin arvot ovat tärkeä osa sen identiteettiä. Jos on kyseessä yritys, joka haluaa painottaa kestäviä valintoja ja vihreämpää suuntaa, tämä kannattaa näkyä brändissä. Asiakkaat, jotka arvostavat samoja periaatteita, todennäköisesti valitsevat yrityksen, mikäli nämä arvot näkyvät. Jos taas kestäviä valintoja tehdään vain näkymättömissä eikä näistä kerrota julkisesti, eivät asiakkaat myöskään pääse tuntemaan täysin yrityksen todellista identiteettiä.

Oikeanlainen brändi tavoittaa oikean kohderyhmän

Kerroimme aiemmassa kappaleessa periaatteista, joita mahdolliset asiakkaat arvostavat. Yrityksen kannattaa miettiä huolellisesti, millaiselle kohderyhmälle markkinointia halutaan tehdä. Kohderyhmä on käytännössä yrityksen ihanneasiakkaat.

Mikäli yritys haluaa keskittyä esimerkiksi ympäristöystävällisiin ratkaisuihin, kuten luomuviljeltyihin raaka-aineisiin, kierrätysmateriaaleihin ja hiilineutraaleihin pakkauksiin, on hyvä miettiä, miten kaikki tämä voisi näkyä selkeästi yrityksen brändissä.

Asiakkaat, jotka arvostavat tällaisia periaatteita, haluavat löytää tietynlaisia yrityksiä. Niinpä oma brändi-identiteetti on asia, jonka suunnitteluun kannattaa antaa aikaa. Esimerkiksi rahoitus vaikkapa autoa varten saatetaan pyytää sellaiselta yritykseltä, joka eniten vastaa omaa arvomaailmaa.

Hyvä tavoitettavuus

Jokaisen yrityksen on hyvä miettiä, mitä asioita se viestittää sekä olemassaoleville että potentiaalisille asiakkailleen. Kun yritykseen on helppo saada yhteyttä eri yhteydenottotapoja käyttäen, tämä pienentää asiakkaan kynnystä olla yhteydessä.

Mikäli yritys ottaa vastaan yhteydenottoja vain sähköpostitse, antaa tämä tietynlaista vaikutelmaa. Toisille yrityksille tämä sopii loistavasti, mutta asiaan kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota.

Jos yrityksen asiakkaat ovat paljon sosiaalisessa mediassa, on vain hyödyksi, mikäli yritykseen saa yhteyden myös somen kautta. Muutenkin on hyvä miettiä, paljonko ja millä tavalla yritys haluaa olla esillä eri kanavilla.

Brändi-identiteetin rakentaminen

Oman yrityksen brändin suunnittelua ei tyypillisesti tehdä yhdessä päivässä, sillä huomioitavaa on paljon. Alla näet muutamia huomioitavia asioita suunnitellessasi yrityksesi vahvaa brändiä:

  • Uskottavuus – Brändisuunnittelussa ei vältämättä aina ole paras ratkaisu lähteä luomaan esimerkiksi visuaalisuutta yrittäjän omien makumieltymysten mukaan, vaan ensisijaisesti on hyvä miettiä, että ilme sopii yritykselle
  • Tunnistettavuus – Vahvan brändin tunnistaa jo kaukaa esimerkiksi logon tai tietyn värisävyn nähdessään. Tietyt yritykset tunnistetaan jopa pelkästä sloganista
  • Brändin arvojen esille tuominen – Yrityksen arvomaailmaa on hyvä tuoda julkisesti esiin. Asiakkaille on tärkeää tietää, että yritys jakaa samoja ajatuksia ja toteuttaa niitä
  • Persoonallisuus – Mieti, miten yritys ilmaisee itseään asiakkaille ja millä tavoin asiakkaita lähestytään. Millainen kieliasu ja käytös sopii yritykselle ja saa asiakkaan tuntemaan, että hänestä välitetään asiakkaana?
  • Erottuvuus – Miksi asiakas valitsee juuri sinun yrityksesi?
  • Kohderyhmä – Mieti tarkkaan, millainen on yrityksen niinsanottu ihanneasiakas. Brändiä on helpompi lähteä tarjoamaan tällaiselle kohderyhmälle
  • Yhteydenottotavat – Harkitse, olisiko yrityksen edun mukaista olla esille esimerkiksi somessa, josta asiakkaat voisivat pienellä kynnyksellä olla yhteydessä
  • Asiakaskokemus – On tärkeää miettiä, millaisia asiakaskokemuksia halutaan antaa, jotta asiakas palaa saman yrityksen puoleen myöhemminkin

Huomioitavia asioita voi olla lisääkin, mutta listasimme vain muutaman tärkeimmän. Vahva identiteetti rakentuu monista pienistä osista. Brändi on hyvä suunnitella etukäteen, sillä sen muuttaminen myöhemmin voi olla haastavaa.

Jaa tämä artikkeli