Brändääminen luo yritykselle sen persoonallisuuden

Brändääminen

Brändääminen on olennainen osa liiketoimintaa. Sillä tarkoitetaan yrityksen koko ilmettä. Siihen kuuluu kaikki yrityksen identiteettin ja markkinointiin kuuluvat asiat. Brändääminen on prosessi, jonka jokaisen yrittäjän on hyvä käydä läpi aloittaessaan yritystoimintaa. Brändäys vaikuttaa parhaassa tapauksessa myyntiin kasvattavasti. Sillä voi siis olla suuri merkitys sille, minkä yrityksen asiakas lopulta valitsee.

Brändäyksessä yrityksestä tehdään omalla tavallaan ainutlaatuinen. Asiakas valitsee yrityksesi juuri tämän ominaisuuden vuoksi. Niinpä on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota kaikkeen siihen, mitä asiakkaat haluavat.

Hyvin brändätty yritys tunnistetaan, tiedetään ja muistetaan. Niiden logot tunnistetaan jo kauempaakin. Jos asiakas on saanut hyvän asiakaskokemuksen ja kokonaisvaltaisesti hyvän kokemuksen yrityksen brändin ansiosta, on yritys vahvoilla. Esimerkkinä parhaat casinot, jotka tunnetaan alalla luotettavina palveluntarjoajina. Jo näiden logot tai tietyt värimaailmat herättelevät asiakkaassa jo mainoksen nähdessään tietynlaisia tunteita. Tai mietitään vaikkapa vahvan brändin omaavaa ruokaravintolaketjua. Logon nähdessään asiakkaalle tulee mieleen viimeisin asiakaskokemus. Ja jos tämä on ollut hyvä, on todennäköistä, että asiakas palaa takaisin.

Tältä sivulta saat lyhyen katsauksen siihen, mikä on brändi ja mitä kaikkea brändäyksessä tulisi ottaa huomioon. Yritys palvelee ensisijaisesti asiakkaita, joten yrityksen brändi luodaan pitkälti asiakkaille, heitä ajatellen.

Mikä on brändi?

Brändi on koko se kokonaisuus, joka sisältää yrityksen arvot, visuaalisen ilmeen ja lopulta asiakaskokemuksen. Siihen kuuluu kaikki se, miten asiakkaat kokevat yrityksen ja sen tavan palvella.

Brändi on se, millä yritys tunnistetaan. Se erottaa sen muista kilpailevista yrityksistä. Lisäksi brändäyksellä yrityksestä on mahdollista saada helposti tunnistettavan. Kun brändäykseen on käytetty aikaa ja on saatu aikaan vahva brändi, luo tämä vankan, luotettavan kuvan.

Brändi on siis paljon muutakin kuin vain logo tai värimaailma tai tuotteen nimi. Brändillä on tarkoitus luoda yritykselle tietynlainen persoonallisuus, joka vetoaa asiakkaisiin.

Brändäämisen vaiheita

Yriytyksen on tärkeä ensin kartoittaa, millaista kohderyhmää se palvelee. Millaisia kohderyhmän asiakkaat ovat? On tärkeää ymmärtää, mitä asiakkaat arvostavat ja odottavat yritykseltä. Asiakas valitsee tottakai sellaisen yrityksen, joka antaa sen, mitä asiakas odottaa.

Seuraavaksi on tärkeä analysoida kilpailijat. Mikäli kilpailijoita on, on hyvä tunnistaa niiden vahvuudet ja heikkoudet. Näin pystyt paremmin kilpailemaan markkinoilla. Asiakkaille tulisi antaa syy valita juuri sinun yrityksesi. Mieti siis, mikä tekee juuri sinun yrityksestäsi vahvemman kuin muiden.

Kun yrityksen brändistrategia on luotu, pystyt sen avulla pysymään mukana kilpailussa. Lisäksi brändiä kannattaa jatkossakin kehittää. Ilman brändistrategiaa voi olla hankalampi saada näkyvää paikkaa muiden yritysten joukossa.

Digitaalinen brändäys

Yritykset näkyvät nykyään paljon verkossa. Onkin tärkeää, että asiakkaat löytävät yrityksen palveluista tietoa helposti.

Vaikka yritys löytyisi helposti netistä, ei tämä vielä itsessään riitä. On nimittäin tärkeää, että yrityksen digitaalinen ilme ja brändäys noudattaa samaa linjaa kuin yrityksen brändi muutenkin. Hyvin tunnistettava brändi erottuu myös netissä helposti. Vahvojen brändien logot tunnistetaan jo kaukaa. Jos oma yritys pääsee tähän, on sillä suuremmat mahdollisuudet saada asiakkaat puolelleen.

Yrityksen, joka haluaa näkyä, kannattaa panostaa laadukkaasti toteutettuun markkinointiin. Yritystä voi saada netissä näkyviin esimerkiksi sosiaalisen median ja yrityksen omien verkkosivujen kautta. Sosiaalinen media on hyvä alusta olla yhteydessä suoraan asiakkaiden kanssa.

Monella yrityksellä on käytössään uutiskirje. Tämä on nykyään tehokas tapa tavoittaa juuri oikea kohderyhmä. Uutiskirjeellä saadaan nopeasti ja tehokkaasti levitettyä tietoa, mutta samaa kanavaa voi käyttää myös palautteen keräämiseen. 

Brändin seuranta myös tärkeää

Kun yrityksen brändi on luotu ja sen on huomattu toimivan ja sopivan yritykselle, ei tämä vielä riitä. Toki tällöin asiat ovat kunnossa, mutta on myös tärkeää seurata brändiä tasaisijn väliajoin. Yrityksen olisi hyvä olla ajan hermolla trendeistä, jotta se pysyisi mukana kilpailussa.

Asiakaspalaute on hyvä keino seurata sitä, mitä mieltä itse asiakkaat ovat yrityksestä. Asiakkailta kuultu palaute on tärkeää ja se kannattaa huomioita. Palautteita voi käyttää hyödyksi yrityksen brändin päivityksessä.

Brändiä on mahdollista päivittää, mutta tämä kannattaa tehdä suunnitellusti. Jos yrityksen koko ilme vaihtelee usein, asiakkaat eivät pysy perässä ja yrityksen tunnettavuus kärsii. Tämä kannattaa ottaa huomioon ja pitää huoli siitä, että tunnistettavuus pysyy edelleen hyvänä.

Jaa tämä artikkeli